O2 Pack  

Kyslíkový generátor O2-Pack je prvním bezpečným a výkonným zdrojem kyslíku. Jednoduché zacházeni s O2-Pack umožňuje použití ve všech naléhavých krizových situacích, které vyžadují rychlý přívod kyslíku. Kyslíkový generátor O2-Pack produkuje 3 litry kyslíku za minutu po dobu 12 minut bez údržby a bez regulování. Použití masky, která se nachází pod víkem, zvyšuje kapacitu dýchacího ústrojí v průměru až o 40%.  

O2-Pack má hmotnost menší než 1 kg a lze jej umístit naprosto všude např.:

  • v lékařské ambulanci
  • v pohotovostní lékařské brašně
  • v autě
  • v domácnosti atd.

 

Konstrukce a zacházení s výrobkem

Hlavní nádržka vyrobená z kovu obsahuje matečnou látku k reakci - NaClO3.

Počáteční energie požadovaná ke spuštění chemického procesu uvnitř válce je dodaná nárazovou spojkou (kolíkem), který se uvolní po aktivaci indukčního procesu, tj. po zatažení plastikového kroužku. Tento mechanismus spouští chemický proces bez jakéhokoliv jiskření. Není žádná možnost ovlivnění tohoto reakčního procesu anebo regulování průtoku kyslíku. Jakmile je reakce spuštěna, pokračuje až do úplného spotřebování zásoby látky.

Vypouštěný plyn je bezbarvý, absolutně neutrální vůně. Podle zkušební zprávy vypracované firmou Linde AG je stupeň čistoty uvolňovaného kyslíku 98 %.  Kyslík produkovaný uvedenou reakcí je veden přes trubici do průhledné PVC masky zelenavé barvy, s postraními otvory. Těsně před maskou je na trubici zabudován měřič průtoku, přičemž červená značka je indikátorem přítomnosti průtoku.

Maska pro jednorázové použití v části nad nosem má pružný kovový proužek a může být dostatečně fixovaná na tvář pacienta  pomocí popruhu (řemínku).

 
 

I&AAT spol. s r. o.

© I&AAT 2014 | Provozováno na CMS E4E