Hasící sprej Flame Ade

Hasící sprej Flame Ade je nový inovativní produkt na českém trhu v oblasti protipožárních prostředků ve formě hasícího spreje.

 • nezpůsobuje druhotné škody při požáru
 • plně ekologicky, podléhá biologickému rozpadu
 • nekorozivní a netoxický
 • bezpečný a snadno ovladatelný
 • použitelný i v mrazu

Použití hasícího přístroje Flame Ade jako:

 1. Hasivo.
 2. Chladící prostředek - při styku s hořící látkou ji rychle ochlazuje a zabraňuje zpětnému zapálení.
 3. Prostředek pro likvidaci nebezpečných látek.
 4. Prostředek pro čištění kouře.
 5. Prostředek pro likvidaci výparů.
 6. Prostředek pro odbourání uhlovodíků pomocí mikroorganismů.

Možnosti použití:

 • v domácnosti (kuchyně, garáže…..)
 • na chalupě
 • v autě
 • v přírodě
 • na pracovišti
 
 

I&AAT spol. s r. o.

© I&AAT 2014 | Provozováno na CMS E4E